Τι είναι το Eye Tracking;
Εκτύπωση
Πατήστε εδώ για να μεγαλώσετε την γραμματοσειρά

Το Eye Tracking αποτελεί τη διαδικασία της καταγραφής των οφθαλμικών κινήσεων με τη χρήση ενός οφθαλμικό ιχνηλάτη ή ανιχνευτή (Eye-Tracker). Ο ανιχνευτής, εντοπίζει δύο χαρακτηριστικά του οφθαλμού: την κερατοειδή αντανάκλαση (cornea reflexion) και την κόρη του οφθαλμού. O συνδυασμός των δύο αυτών χαρακτηριστικών μας επιτρέπει να υπολογίσουμε το σημείο όπου τέμνεται το βλέμμα με την επιφάνεια που κοιτάμε, μετά από μια διαδικασία βαθμονόμησης για κάθε άτομο.