Τι είναι το Σημείο Εστίασης και οι Σακκαδικές Κινήσεις
Εκτύπωση
Πατήστε εδώ για να μεγαλώσετε την γραμματοσειρά

Για την άντληση της οπτικής πληροφορίας, ο άνθρωπος εστιάζει το βλέμμα του σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Η περιοχή αυτή ονομάζεται Εστίαση. Κατά την εστίαση αυτή, το μάτι συγκεντρώνει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες ενώ με γρήγορες κινήσεις, που ονομάζονται Σακκαδικές, μεταβαίνει στο επόμενο σημείο εστίασης. Η συνολική ακολουθία που προκύπτει από το πλήθος των εστιάσεων ονομάζεται οπτικό μονοπάτι (στην αγγλική ορολογία scanpath ή gazetrail).